Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies
Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies
Over Acadium Bastion
Home > Over ons > Dienstverleningsdocument

Onafhankelijk financieel advies

Maak direct een afspraak

Dienstverleningsdocument

Acadium Bastion hecht aan een goede voorlichting aan haar cliënten. Daarnaast eist de Wet Financieel Toezicht (WFT) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst inzicht krijgen in de aard van onze dienstverlening.

Om u inzicht in ons bedrijf en onze dienstverlening te geven, hebben wij een dienstverleningsdocument (DVD) samengesteld. Hierin stellen wij ons bedrijf aan u voor en geven wij u een overzicht van de wijze waarop ons kantoor werkt en hoe wij uw belangen kunnen behartigen.

Onafhankelijk financieel advies

Acadium Bastion is een landelijk werkende organisatie die al ruim 40 jaar gespecialiseerd is in de advisering en bemiddeling bij hypotheken, ontslaguitkeringen, pensioenen, aanverwante overlijdensrisicoverzekering, schadeverzekeringen en financiële planning. Het bedrijf is in 1973 opgericht met als doel te voorzien in de behoefte van objectieve en deskundige voorlichting op financieel gebied aan hoger opgeleiden en mensen die qua inkomen of functie op een zelfde niveau staan.

Wordt dit uw adviseur?

Paul van Meenen
Paul van Meenen
Adviseur Pensioen & Planning, Inkomen en Vermogen
financieel advies Rotterdam

Wellicht ook interessant:

Financieel Adviseur Rotterdam
financiele adviseurs