Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies
Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies
Over Acadium Bastion
Home > Over ons > Disclaimer

Onafhankelijk financieel advies

Maak direct een afspraak

Disclaimer

Inhoud
Acadium Bastion streeft er naar dat de op de website aangeboden informatie correct is. Bij de samenstelling van de website wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin aanvaardt Acadium Bastion geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Berekeningen en offertes
Berekeningen en offertes die op deze website kunnen worden gemaakt zijn indicatief. Aan deze berekeningen en offerten kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan berekeningen, offertes en adviezen die worden verkregen door middel van op deze website als download of anderszins beschikbaar gestelde software. 

Eigendomsrechten
De op deze website afgebeelde gegevens, zoals onder meer teksten, handelsnamen en logo's, alsmede de op deze website beschikbare software zijn eigendom van of in licentie bij Acadium Bastion. Overname of vermenigvuldiging van deze informatie is - anders dan uitsluitend voor privé-gebruik - niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Acadium Bastion.

Financieel Adviseur Rotterdam
financiele adviseurs