Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van Acadium Bastion.

Aansprakelijkheid
Acadium Bastion doet haar uiterste best er zorg voor te dragen dat de informatie die op de website getoond en verstrekt wordt correct is. Bij de samenstelling van de website wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin aanvaardt Acadium Bastion geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de website zijn daarom voor eigen rekening en op eigen risico.

Eigendomsrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, zoals onder meer teksten, handelsnamen en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Acadium Bastion. Overname of vermenigvuldiging van deze informatie is – anders dan uitsluitend voor privĂ©-gebruik – niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Acadium Bastion.

Wijzigingen
Acadium Bastion mag de informatie op de website, inclusief de tekst van de disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden u daarom aan deze disclaimer regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.