Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies
Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies
Over Acadium Bastion

Inventarisatieformulier Hypotheekverhoging


Dit formulier is ten behoeve van een hypotheekverhoging. Alle gegevens die u hier invult zullen vertrouwelijk worden behandeld.


Persoonlijke gegevens

Acadium Bastion Spaarrekening
Geslacht   Voorletters
Tussenvoegsel(s) Achternaam
Geboortedatum    

Adresgegevens

Acadium Bastion Spaarrekening
Postcode   Huisnummer
Straatnaam Plaats
Land Telefoonnummer privé
Telefoonnummer Mobiel Telefoonnummer zakelijk
E-mail adres    

Financiële gegevens

Acadium Bastion Spaarrekening
Informatie eerste aanvrager
Bruto jaarinkomen   Beroep
Dienstverband Soort dienstverband
Heeft u een intentieverklaring? Dienstverband tijdelijk tot
 
Informatie tweede aanvrager  
Bruto jaarinkomen   Beroep
Dienstverband Soort dienstverband
Heeft u een intentieverklaring? Dienstverband tijdelijk tot
 
Gewenst hypotheekbedrag   Bestedingsdoel
Financiële verplichtingen (bijv. een lening.)   Financiële reserves
WOZ-beschikking Reële waarde onderpand

Risicobereidheid en Doelstellingen

Acadium Bastion Spaarrekening
Onderstaande vragen zijn bedoeld als inventarisatie ten gunste van uw Klantprofiel. Alle vragen dienen verplicht ingevuld te worden.

1. Wilt u dat uw aanvullende hypotheek wordt afgelost op de volgende momenten?
    op de einddatum   in geval van overlijden van u of uw partner
Ja, volledig    
Ja, gedeeltelijk    
Nee    
2. In hoeverre mogen beleggingsresultaten de aflossing van uw aanvullende hypotheek op de einddatum beïnvloeden?
volledig, ik accepteer het risico van een aanzienlijk overschot of tekort
gedeeltelijk, door een evenwichtige verdeling tussen beleggersrisico en gegarandeerde aflossing
niet, ik wil geen hypotheek die gebaseerd is op beleggingen
3. Welke van de genoemde doelstellingen sluit het beste aan bij uw persoonlijke situatie?
een zo laag mogelijke maandlast
Zo snel mogelijk vermogen opbouwen binnen de fiscale mogelijkheden van de hypotheek
4. In hoeverre mag de hoogte van uw aanvullende hypotheek mede afhankelijk zijn van het inkomen van uw partner?
in zijn geheel voor de totale duur van de hypotheek
in zijn geheel voor enkele jaren
gedeeltelijk voor de totale duur van de hypotheek
gedeeltelijk voor enkele jaren
niet
5. Hoe lang wilt u de hypotheekrente bij voorkeur vastleggen?
niet, ik wacht bewust de renteontwikkeling af tegen een (lage) variabele rente
kort (1 tot 10 jaar, minder zekerheid maar in aanvang iets lagere maandlasten)
lang (meer dan 10 jaar, méér zekerheid tegen iets hogere maandlasten)
6. Bent u op de hoogte van de financiële gevolgen in geval van
werkloosheid arbeidsongeschiktheid
Ja, ik wil me hier (gedeeltelijk) tegen verzekeren
Ja, ik wil me hier niet (extra) tegen verzekeren
Niet of onvoldoende, ik wil advies hierover

Aanvullende informatie

Acadium Bastion Spaarrekening
Indien u aanvullende vragen en/of opmerkingen heeft (bijvoorbeeld inzake erfpacht, financiële verplichtingen, bestaande levensverzekeringen, etc.) dan kunt u deze hieronder vermelden.

Acadium Bastion Spaarrekening