Annuïteiten Hypotheek

Bij een annuïteiten hypotheek betaalt u iedere maand een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. Dit bedrag blijft gelijk zolang uw rentepercentage gelijk blijft.  U lost elke maand een stukje van uw hypotheek af.  Naarmate de tijd verstrijkt betaalt u steeds minder aftrekbare rente en steeds meer aflossing. Uw hypotheek wordt gegarandeerd afgelost.

Lineaire Hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u elke maand verplicht een gelijk bedrag af. Het aflossen van uw hypotheek gebeurt dus gelijkmatig. Door deze aflossing betaalt u iedere maand minder rente. Uw hypotheek wordt gegarandeerd afgelost.

Spaarhypotheek

Bij de spaarhypotheek wordt gedurende de looptijd niet afgelost. De renteaangroei in de meeverbonden spaarpolis is gegarandeerd. Over de maandelijks te betalen premie wordt een rente vergoed, die gelijk is aan de hypotheekrente. Aan het eind van de looptijd wordt de hypotheek gegarandeerd afgelost. Bij onverhoopt overlijden wordt de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost.

Bankspaarhypotheek

Bij de bankspaarhypotheek wordt gedurende de looptijd niet afgelost. Aan de hypotheek is een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening gekoppeld waarmee de hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Voor het overlijdensrisico dient nog een aparte verzekering te worden gesloten. Anders dan bij een spaarhypotheek kunnen nabestaanden geconfronteerd worden met erfbelasting.

Aflossingvrije Hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente. U hoeft tijdens de looptijd niet af te lossen. U lost de hypotheek in een keer af op de einddatum (na maximaal 30 jaar) of bij verkoop van uw woning. Het voordeel is een lage maandlast.

Overbruggingskrediet

U heeft uw huidige woning nog niet verkocht en u wilt al een andere woning kopen. Uw huidige hypotheek loopt door (u heeft uw woning immers nog niet verkocht). Dit is een overbrugging in tijd. Daarnaast heeft u nog geen beschikking over de eventuele overwaarde. Deze overwaarde zal dus overbrugd moeten worden. Dit is een overbrugging in geld.