Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies
Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies
Over Acadium Bastion
Home > Pensioenadvies > Vrijkomende lijfrente

Een gedegen advies over uw pensioen

Maak direct een afspraak

Vrijkomende lijfrente

Bij pensioen denkt u wellicht eerst aan het ouderdomspensioen dat u ontvangt na het einde van uw werkzame periode. Het begrip pensioen is echter veel ruimer: denk bijvoorbeeld aan nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioen in ruime zin is opgebouwd uit 3 elementen: wettelijke uitkeringen (AOW, ANW en WAO), een pensioenvoorziening via de werkgever en een privé-voorziening. De overheid trekt zich steeds verder terug van het terrein van de sociale zekerheid. Hierdoor kunnen "gaten" in de overheidsvoorzieningen ontstaan, die niet automatisch opgevangen worden door aanvullende pensioenen.

Het is belangrijk dat u nagaat welke voorzieningen al voor u getroffen zijn en wat u in de toekomst aan uitgaven denkt te hebben. Aan de hand daarvan kunt u bepalen of het nodig is om zelf aanvullende voorzieningen te treffen. Acadium Bastion is u graag behulpzaam bij de analyse van uw inkomenssituatie, nu en in de toekomst.

Lijfrente

Als werknemer neemt u waarschijnlijk deel in de pensioenregeling van uw werkgever. Pensioenregelingen in de werkgever-werknemersfeer variëren van sober tot uitgebreid. Bent u zelfstandig ondernemer, dan heeft u over het algemeen geen pensioen opgebouwd en bent u beroepsbeoefenaar, dan heeft u misschien wel een pensioenregeling, maar deze voorzien lang niet allemaal in een optimaal pensioen. Voor deze situaties is een (aanvullende) lijfrenteverzekering een oplossing.

De premie voor de lijfrente

De premie voor de lijfrente kan binnen bepaalde grenzen in mindering op het inkomen worden gebracht. Daar staat tegenover dat de lijfrentetermijnen te zijner tijd worden belast. De belastingheffing wordt dus naar de toekomst verschoven.

De hoogte van de lijfrentepremieaftrek is afhankelijk van de hoogte van uw huidige inkomen en de omvang van uw pensioenvoorziening. Aan de hand van uw financiële gegevens kunnen wij een berekening voor u maken.

Wordt dit uw pensioenadviseur?

financieel advies Rotterdam

Wellicht ook interessant:

Financieel Adviseur Rotterdam
financiele adviseurs